Ordna en kärleksfull begravning i Lund

När en kär vän eller närstående går bort kan det kännas jobbigt att ordna med allt det praktiska. I en tid av sorg är det ändå mycket som behöver göras, från att göra bouppteckning till att ordna en begravning. Men genom att anlita hjälp med begravningen kan du få ett bra stöd under en svår tid, samtidigt som begravningsceremonin blir precis som du vill ha den.

Genom att kontakta Fenix Begravning i Lund kan du få assistans med att ordna en begravning som hyllar din anhöriga och få stöd i planeringen med att anordna en finstämd ceremoni. Du kan få hjälp med att arrangera en ceremoni som hålls enligt Svenska Kyrkans traditioner, en borgerlig ceremoni eller enligt vilken annan religion du önskar.

Arrangera begravning under corona

begravningNu under coronatider finns det rekommendationer och regler från Folkhälsomyndigheten och regeringen kring hur många som får bevista en begravning. Det är inte heller tillåtet att delta i en gudstjänst eller begravning vid sjukdomssymptom. Många begravningar går idag att anordna digitalt via begravningsbyrån.

Lunds stift har tidigare beslutat att begränsa mängden personer som deltar vid en begravning. Numera räknas också musiker och präster in i det maximala antalet deltagare i kyrkan. Biskopen har meddelat till landets församlingar kring hur det bäst går att efterleva regeln med max åtta personer. För att ändå anordna en respektfull och kärleksfull begravning kan vaktmästaren ställa i ordning allt och sedan gå därifrån. Även begravningsentreprenören kan göra klart arbetet i förväg så att så många som möjligt av de anhöriga kan delta.

Vacker begravningsmusik

Rätt musik under begravningen kan ge tröst enligt en rapport som gjorts på Kungliga Musikhögskolan. Forskare har här undersökt vilken påverkan musik har på människor som befinner sig i sorg, med tonvikt på hur valet av musik kan ge oss stöd och hjälp i sorgebearbetningen. Med rätt musik kan vi släppa fram de svåra känslor som vi drabbas av när vi mister en kär vän eller närstående. Melodierna och sångerna hjälper oss att minnas vår närståendes historia och liv, och ger även de efterlevande en möjlighet att bearbeta sina känslor.

Scroll to top