Må bra inifrån och ut

Välmående handlar inte bara om att ha bra fysisk hälsa, utan det är även att ha en god relation med sitt inre jag. För att må bra på insidan behöver din kropp och personlighet uppmärksamhet – och kärlek. 

För att ha en sund relation med sig själv är det viktigt att acceptera och älska sin kropp och sin personlighet. Ställ dig gärna frågan, vem är jag och tycker jag om hur jag är? Om svaret är nej är det dags att ställa frågan, varför gör jag inte det? Det är helt okej att känna så just nu, men det är dags att börja jobba mot att tycka om sin kropp och sin personlighet. 

En investering i sig själv

Att gå från att inte älska sig själv till att göra det är ingenting sker över en natt, utan det tar tid och aktivt arbete med självutveckling. Det kommer ta tid och engagemang men det är en investering i dig själv att arbeta mot att acceptera dig själv för den du är. 

“Relationen till dig själv är väldigt viktig skulle jag säga. Du är den enda personen du aldrig kan fly från, och lär du dig att bli din egen bästa vän har du massor att vinna. Du kan bland annat bli lugnare, tryggare och lyckligare”, berättar Jacqueline Joo.

Anledningen till att det är viktigt att vara bästa vän med sig själv är för att du kommer ha enklare att förlita dig på att klara dig ensam. Att vara självständig även i relationer är viktigt för att inte forma beroende till en annan individ. Relationen kommer därför vara sundare och rulla på bättre. En annan orsak är att du kommer att känna dig mer självsäker och ta för dig mer, vilket kommer ge bra resultat i arbete men även i relationer. Successivt kommer du märka att du behandlar människor bättre och dem kommer att behandla dig lika bra tillbaka. Med starkare självförtroende kommer du våga säga ifrån om någon behandlar dig fel för att du vet att du förtjänar bättre. 

Små steg varje dag tar dig långt

Du behöver inte göra drastiska och stora förändringar på en gång, utan du kan ta små steg varje dag. Det är inte heller en process som sker över en natt, utan räkna med att det tar lång tid. Det bästa hade varit om det fanns ett schema att följa, men det finns tyvärr inte. Du måste hitta vilka övningar och förändringar som passar och fungerar bra för dig.

Scroll to top